Antonio Vivaldi – The Four Seasons – Cancelled due to Corona Virus
13. April 2020
20:06
Salzburg
Schloss Mirabell, Marble Hall

Antonio Vivaldi: Le quattro stagioni (The Four Seasons)
W.A.Mozart: Divertimenti K. 136 & K. 138

Ensemble 1756
Matthias Michael Beckmann, Cello